Orimligt krav på ersättning för vidaresändning

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna skriver i Ny Teknik och protesterar emot att de som distribuerar SVT:s Public Service TV via kabel- eller bredbandsnät (ComHem, Tele2, Telia, etc) tvingas betala upphovsrättsersättning för vidaresändning till Copyswede. Per Björkman på SVT replikerar och vill inte kännas vid problemet.

Jag tycker att de som protesterar har rätt, det är inte rimligt att de som bor i flerfamiljshus med kabel-TV ska betala både TV-avgift till Radiotjänst och dessutom indirekt via hyran denna extra avgift till Copyswede för att kunna titta på SVT, medan de som bor i villa med egen antenn bara behöver betala TV-avgift.

Om en upphovsrättsinnehavare mot ersättning ger tillstånd till en Public Service-producent att använda deras verk så borde detta tolkas som att vem som helst som bor i Sverige ska kunna se det, oavsett teknik och distributionsform. Att TV-programmet till vissa tittare distribueras med en annan teknik än vad SVT tänkt sig är irrelevant och borde inte föranleda någon ytterligare ersättning till upphovsrättsinnehavaren.

Jag tror att Björkman på SVT har fel då han menar att det blir ohållbart för SVT att lösa denna fråga. Det är bara att de skriver in i sina avtal med upphovsrättsinnehavare att ersättningen avser alla TV-tittare i Sverige, oavsett teknik, distributionsform och vem som distribuerar. Och att upphovsrättsinnehavare avsäger sig rätten att kräva SVT eller någon annan på extra ersättning för vidaresändning. Detta bör även gälla möjligheten att titta på program i efterhand på SVT Play.

En av poängerna med Public Service TV är att alla ska kunna se det på lika villkor, och det bör vara SVT:s ansvar att säkerställa att det blir så. (Samma sak gäller givetvis även Sveriges Radio och UR.)

På kort sikt bör regeringen ålägga SVT att fixa detta. På längre sikt bör upphovsrättslagstiftningen ändras så att rätten till vidaresändningsersättning för Public Service-media försvinner.

För övrigt anser jag att TV-avgiften bör avskaffas och SVT istället skattefinansieras.

2 kommentarer to “Orimligt krav på ersättning för vidaresändning”

  1. Tina säger:

    Du har rätt, det är betalningsvilja som saknas. Om SVT betalade de medverkande för allt framtida nyttjande, som t ex kabel-tv-paket, webbstreaming och DVD-utgivning redan i primäravtalen, skulle problemet inte finnas. Det skulle naturligtvis minska antalet SVT-produktioner, eftersom inte heller de har obegränsad budget, men de skulle kunna upprätthålla public service-tanken överallt.

    Däre