Gasledningar i Sverige

LRF, Naturskyddsföreningen, Svensk Bioenergi, m.fl., protesterar i SvD mot regeringens beslut att tillåta Eon att bygga en stor gasledning mellan Gislaved och Jönköping.

De menar att detta beslut “ökar koldioxidutsläppen och undergräver Sveriges klimatpolitik”

För det första så utgår de ifrån att denna nya gasledning inom Sverige kommer att öka Sveriges import och därmed totala användning av fossilgas (naturgas). Det är inte helt självklart då denna ledning inte ökar importkapaciteten utan bara gör att den fossilgas som ändå importeras kan användas inom större delar av landet. Men visst, det är helt klart möjligt, och kanske troligt, att importen ökar så låt oss anta det.

Leder det då till ökade koldioxidutsläpp? Ja inom Sverige, men som bekant är det irrelevant i vilket land utsläppen sker, det är världens totala utsläpp som avgör hur det går med klimatet. Så, leder detta till större utsläpp i världen? Det är inte lika självklart. Jag är övertygad om att all fossilgas som går att utvinna till en rimlig kostnad kommer att utvinnas och användas någonstans i världen, helt oavsett vad vi i Sverige gör. Så ökad användning i Sverige leder till minskad användning någonannanstans.

Vad händer då någonannanstans när användningen minskar där? Man kommer använda någon annan energikälla mer istället. Och i Sverige kommer vi använda någon annan energikälla mindre.

Det är troligt, men inte säkert, att någonannanstans är denna andra energikälla stenkol medan i Sverige är den (som påstås i artikeln) biobränsle. Och då stenkol ger större utsläpp än fossilgas medan biobränsle ger mindre så blir det i så fall större utsläpp totalt. Men denna slutsats beror på fler antaganden som inte är helt självklara, och jag tycker att artikelförfattarna är lite väl kategoriska i sin kritik.

Sen så kryddas artikeln med lite jobb:

blir det cirka 4500 färre jobb i Sverige om man använder 15 TWh fossilgas i stället för 15 TWh biobränslen. En utbyggnad av bioenergin ger dessutom fler jobb i bygg- och anläggningsverksamhet och inte minst landsbygden gynnas av produktion av biobränslen.

Detta är alltså ett rent särintresseinlägg från LRF och Svensk Bioenergis sida. Dessutom är detta jobbargument ohållbart i ett större perspektiv. Svensk klimat- och energipolitik bör inte styras av hänsyn till hur många som jobbar inom energibranchen, och definitivt inte av huruvida dessa jobbar på landsbygden eller inte.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)