Hur beroende är vi av olja?

Kjell Aleklett skriver i SvD om Peak Oil och att vi måste börja anpassa oss efter det.

Detta fick mig att börja fundera över hur beroende av billig olja vårt samhälle egentligen är. Aleklett skriver att för tio år sedan var oljepriset cirka 20 dollar per fat, och folk trodde att det skulle stiga till 25 dollar per fat till 2020. Och ungefär detta oljepris hade vi då haft sedan 1970-talets oljekriser.

Men 2004 passerade oljepriset 40 dollar per fat och har sedan dess legat klart högre förutom en kortvarig dipp ner till 30 dollar per fat 2009 (som troligtvis beror på fallande efterfrågan i finanskrisens spår). De senaste sju åren har oljepriset alltså varit minst 40 dollar per fat och i snitt runt 60 dollar per fat.

Oljepriset har alltså på ganska kort tid tredubblats, men världen har inte gått under för det. Det tyder på att vår ekonomi faktiskt tål ett klart högre oljepris. Jag tror inte dagens höga oljepris är huvudorsaken till den lågkonjunktur och de ekonomiska problem som många länder nu brottas med. Oljepriset gör säkert saken värre på marginalen, men huvudorsaken är finanskrisen och tidigare överskuldsättning på alla nivåer.

Det är dock viktigt att man låter stigande oljepris slå igenom fullt ut hela vägen till t.ex. bensinpris för bilister så att efterfrågan dämpas. Staten får absolut inte sänka skatter eller införa subventioner för att parera stigande oljepris.

2 kommentarer to “Hur beroende är vi av olja?”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Den ekonomiska krisen beror inte på höga energipriser säger:

    […] tror att Ådahl har rätt, vilket jag skrivit om tidigare. Skuldkrisen beror helt enkelt på att många länder fört en slapp och oansvarig politik och […]