Förnybar energi

Miljöorganisationer som Greenpeace brukar ofta hävda att förnybara energikällor i kombination med effektiviseringar kommer att lösa alla problem och menar att kärnkraft är helt onödigt. Sen kom FN:s klimatpanel IPCC med en rapport som tolkades på liknande sätt. Men nu har det visat sig att IPCC har låtit Greenpeace skriva en del av denna rapport, se artikel i DN.

Med tanke på en snabba utvecklingen i Kina och andra utvecklingsländer så finns det inget som tyder på att världens totala elförbrukning kommer minska framöver. De effektiviseringar som kan göras i Sverige, EU och övriga industriländer kommer med lär med råge ätas upp av ökad användning i Kina m.fl. länder.

Idag står förnybart för cirka en tredje del av världens elproduktion, kärnkraft för en tredjedel och fossilt för två tredjedelar. Om vi ska ha bort både fossilt och kärnkraft så måste det förnybara minst sexdubblas. Och tänk då på att en stor del av dagens förnybara är storskalig vattenkraft och biomassa, en kraftig ökning av detta kan få omfattande miljökonsekvenser, hota biologisk mångfald och konkurrera med livsmedelsproduktion. Här i Sverige har vi ju beslutat att inte bygga ut den storskaliga vattenkraften ytterligare (de fyra skyddade älvarna), trots att det är möjligt och skulle ge en hel del el.

Man kan i och för sig inte utesluta att förnybar energi ensamt kan lösa problemen, men det är oansvarigt att idag fatta beslut på antagandet att det blir så. T.ex. beslut att avveckla kärnkraft som i Tyskland. Ifall det antagandet visar sig vara fel så står vi där 2050 med en massa kolkraft kvar, eller med en stor energibrist.

2 kommentarer to “Förnybar energi”

  1. Åsa säger:

    För den som är intresserad av hur det gått till kan nämnas att det fanns totalt 120 författare till rapporten, med representanter från företag som Exxon, Chevron och kärnkraftsbolaget EDF.

    Att Greenpeace rapport ”Energy Revolution” förekommer i FN:s klimatpanels sammanställning av allt vetenskapligt underlag om förnybar energi beror på att rapporten har publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Den är alltså ordentligt vetenskapligt granskad.

    http://www.dn.se/nyheter/varlden/greenpeace-experten-kritikerna-vill-hitta-fel

Lämna en kommentar(detta är en captcha)