Supermiljöbilspremie igen

Då jag tidigare försvarade den supermiljöbilspremie som regeringen tänker införa så blir jag intresserad när Gröna Bilister totalsågar den.

Gröna Bilister har gjort en (troligtvis tendensiös) sammanställning av remissvaren. När man läser den lite snabbt så framstår det onekligen som att det inte är någon lysande idé. Men tittar man närmare så ser man att de olika remissvaren spretar betydligt, och det skulle vara mycket svårt att ändra förslaget så att man tillfredställer alla, eller ens en majoritet av, remissvaren. Dessutom så verkar vissa av remissinstanserna inte alls förstått poängen eller delar inte alls den bakomliggande målsättningen, och då behöver det ju inte betyda att förslaget är dåligt.

Poängen och målsättningen med supermiljöbilspremien är, som jag ser det, att främja teknikutveckling och maknadsintroduktion av mycket miljövänliga bilar (främst elbilar). Poängen är inte att öka försäljningen av måttligt miljövänliga bilar som redan finns på marknaden i stor skala (t.ex. E85). En utgångspunkt är också att det vore positivt om vi fick en ökad andel elbilar i fordonsflottan. Jag ser ingen anledning att ta hänsyn till eventuella fördelningspolitiska effekter.

Åtminstonde Vinnova, VTI, Energigas Sverige, Energimyndigheten, Konsumentverket, SPI och Svebio verkar inte förstå eller dela målsättningen. Och det är ju inte så konstigt när det gäller Energigas Sverige, SPI och Svebio då de representerar särintressen som skulle missgynnas av en ökad andel elbilar i Sverige.

Nåväl, det finns trots allt några remissvar som är konstruktiva och värda att beaktas:

  • Det ställs för höga krocksäkerhetskrav (fem stjärnor i Euro NCAP). Då detta ska handra om miljöpåverkan så finns det ingen anledning att ställa högre krocksäkerhetskrav än vad som ställs på nya bilar i allmänhet.
  • Det vore lämpligt med ett skarpt krav på energieffektivitet (mätt i kWh/km för elbilar).
  • Premien bör vara på 50000 kronor för att harmoniera med de 5000 euro som många andra länder har.
  • Premien bör inte bara omfatta privatpersoner utan även bilpooler.
  • Premien bör gälla under fem år istället för bara tre år.

Vissa hakar upp sig på max 50 g CO2 per kilometer. Och visst, en sådan gräns är godtycklig. Kanske borde man istället säga inga utsläpp av koldioxid vid körning över huvud taget. Då kvalar bara elbilar och vätgasdrivna bilar in (av de tekniker som är kända idag).

2 kommentarer to “Supermiljöbilspremie igen”

  1. Marielle säger:

    Vad kontraproduktivt att säkerhetskraven är högre ställda än vad gäller andra bilar. Det är som att det inte duger att elbilen är bättre på en viss punkt (miljöpåverkan) utan den måste även stå över andra bilar på andra punkter (i detta fall säkerhet), trots att det ju gällande miljöfrågan inte är av direkt relevans.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)