Utvecklad arbetskraftsinvandring

Folkpartiet föreslår en utvecklad arbetskraftsinvandring, se artikel i DN och SvD.

Det är bra förslag som kompletterar de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring.

Folkpartiets förslag öppnar för att vissa personer som inte är medborgare i EU/EES ska kunna få komma till Sverige och söka jobb under sex månader utan att från början ha ett konkret erbjudande om jobb (vilket krävs enligt de nuvarande reglerna). Man kan diskutera exakt vilka kriterier som bör gälla, men de som föreslås (utbildning på mastersnivå och kunna tala svenska eller engelska) verkar rimligt att börja med. Att de som studerat i Sverige också ska kunna få stanna i sex månader och söka jobb är egentligen självklart och det är märkligt att det inte redan är så.

Dessutom så bör man genomföra Centerpartiets förslag att inte knyta arbetstillstånds till ett visst yrke.

För att minska byråkratin så bör man dessutom avskaffa uppdelningen mellan arbetstillstånd och uppehållstillstånd, och automatiskt ge alla som (oavsett skäl) har uppehållstillstånd i Sverige rätt att också arbeta här.

2 kommentarer to “Utvecklad arbetskraftsinvandring”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Låt utländska doktorander stanna i Sverige säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Hur ska vi ta emot flyktingar säger:

    […] detta så bör Sverige behålla och utveckla arbetskraftsinvandring från hela världen. Och värna den fria rörligheten inom […]