Bidrag till trossamfund

Anders W Jonsson (c) och civilminister Stefan Attefall (kd) bråkar om statsbidrag till trossamfund.

Jonsson ondgör sig över att även trossamfund som öppet diskriminerar homosexuella ges statsbidrag. Attefall kontrar med att Jonsson saknar respekt för det civila samhället och menar att Jonsson vill ha en långtgående politiskt styrning av civilsamhället.

Båda två har onekligen poänger. Det är å ena sidan inte bra att det ges statsbidrag till organisationer som aktivt driver en HBT-fientlig linje. Å andra sidan vore det inte heller bra om staten försökte åsiktsstyra civilsamhället.

Det finns dock en enkel lösning på detta dilemma, ta bort statsbidragen till alla trossamfund. Idag får trossamfund ett särskilt statsbidrag som inga andra organisationer kan få, enligt en särskild lag. Denna lag och dessa statsbidrag bör avskaffas.

Kommentarer är avstängda.