Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft

Åsa Romson (MP) och Lise Nordin (MP) skriver på SvD Brännpunkt att kärnkraften är idag beroende av att det är staten som tar på sig det stora skadeståndsansvar som följer en eventuell kärnkraftsolycka, och menar att detta skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften.

Det stämmer inte. Den 17 juni 2010 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition 2009/10:173 att införa ett obegränsat skadeståndsansvar för ägare till kärnkraftverk. Dessutom måste ägarna skaffa försäkring som täcker 1,2 miljarder euro per reaktor.

Staten träder in först om försäkringen inte räcker och ägaren drivs i konkurs genom stora skadeståndsanspråk. Samma regler, förutom försäkringskravet, gäller alla andra former av energiproduktion och all annan industriell verksamhet. Att hävda att dessa regler skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften är helt orimligt.

Även andra former av energiproduktion och industriell verksamhet kan leda till omfattande och dyra olyckor, t.ex. vattenkraft, kemisk industri och oljeutvinning.

Se tidigare inlägg.

6 kommentarer to “Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft”

 1. Definiera vad en subvention är säger:

  Så här definierar IEA och OECD subventioner till energisektorn:
  “…any government action that concerns primarily the energy sector that lowers the cost of energy production, raises the price received by energy producers or lowers the price paid by energy consumers.”

  Eftersom reaktorägare i Sverige inte behöver ha täckning för fullt skadestånd och staten träder in istället, innebär det att reaktorägarnas produktionskostnader sänks och det är därmed fråga om en statlig subvention.

  Hur definierar Michael Ståldal en subvention till kärnkraft?

 2. Mikael Ståldal säger:

  Jag menar att om man ska tala om subvention till ett visst energislag, t.ex. kärnkraft, så ska det handla om någon som bara gäller detta energislag.

  Eftersom ingen ägare av någon form av energiproduktionsanläggning, eller annan industriell anläggning, behöver ha täckning för fullt skadestånd så gäller samma regler för alla och det är inte frågan om någon subvention av kärnkraft.

  Man kan hävda att aktiebolagslagen utgör en subvention av all energiproduktion och annan industriell verksamhet.

 3. Hannes säger:

  Det är väl just det som är fel med kärnkraft och annan form av energiproduktion som är förenat med risk. Staten uppmanar företag att satsa på ett energislag utan att de behöver räkna in hela risken. Om inga subventioner, så skulle det satsas mer på mer riskfria energislag – som vindkraft, vågkraft, biovärme.

  De stora, än så länge effektiva, energislagen; kärnkraft och kol/olja står i vägen för utvecklingen av förnyelsebart!

  Uran, kol och olja är ändliga resurser. Snart kommer de ändliga energislagen vara de oeffektiva, och då är det försent att börja satsa på förnyelsebart.

 4. Mikael Ståldal säger:

  Hannes,

  om vi vill ha riskfri energiproduktion så tvingas vi sluta med storskalig vattenkraft också. Är det så du vill ha det?

  Och exakt hur ska man genomföra “inga subventioner”?

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad säger:

  […] som jag skrivit tidigare är det inte rimligt att betrakta frånvaron av ansvarsgenombrott som en subvention av kärnkraften […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)