Brist på kristna värden?

Göran Hägglund (kd) hävdar på DN Debatt att den ekonomiska krisen beror på brist på kristna värden som måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, pålitlighet, ärlighet. Han menar att krisen beror på att dessa värden ersatts av en bekymmerslös, lättsinnig otålighet att maximera nyttan för dagen.

Jag är beredd att i huvudsak hålla med Hägglund om vad som orsakat krisen, och vad som vi skulle behöva istället. Se tidigare inlägg om detta.

Däremot så stämmer hans klassificering av dessa önskvärda värden som “kristna” det dåligt med verkligheten.

Faktum är att finanskrisen 2008-2009 startade i USA, och den nuvarande skuldkrisen har orsakats av usla statsfinanser i främst Grekland och andra sydeuropeiska länder. I båda fallen har Sverige varken orsakat eller drabbats särskilt hårt. Detta måste innebära att Sverige i större grad än USA och Sydeuropa präglas av dessa enligt Hägglund “kristna” värdena.

Men faktum är också att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och folk är aktivt kristna i mycket större utsträckning i USA och Sydeuropa än i Sverige.

Så det verkar alltså som om de sekulariserade och inte särskilt kristna svenskarna bättre lever upp till Hägglunds “kristna” värden än vad de mer kristna amerikanarna och sydeuropeerna gör. Alltså är det inte rimligt att klassificera måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, pålitlighet, ärlighet som “kristna” värden.

Läs även Humanistbloggen.

Uppdatering:
Statsvetarprofessor Bo Rothstein hänvisar till forskning som tydligt visar just att religiositet och offentlig etik inte alls hänger samman.

3 kommentarer to “Brist på kristna värden?”

  1. Mats Henricson säger:

    Word!

  2. Mikael Ståldal säger:

    Statsvetarprofessor Bo Rothstein Statsvetarprofessor Bo Rothstein hänvisar till forskning som tydligt visar just att religiositet och offentlig etik inte alls hänger samman.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)