Konkurs är bättre än företagsrekonstruktion

Advokat Rolf Åbjörnsson skriver i Ny Teknik att man bör låta Saab gå i konkurs och att det företagsrekonstruktionsförfarande som Saab nu går igenom är ineffektivt.

Åbjörnsson pekar också på det viktiga faktum att en konkurs inte innebär att bolagets tillgångar går upp i rök. Tvärt om så kan en konkurs vara det bästa sättet att se till att bolagets tillgångar kommer till bäst nytta i samhället.

De enda som vinner på att Saab inte går i konkurs är de nuvarande ägarna med Victor Muller i spetsen.

Som jag tidigare skrivit så borde lagen om företagsrekonstruktion avskaffas och företag på obestånd istället gå i konkurs.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)