Osakligt om löneskillnader

LO hävdar att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän mer än fördubblats de senaste 15 åren, se artikel i Metro.

LO räknar dock galet. Faktum är att både arbetares och tjänstemäns löner har ökat de senaste 15 åren, och då är det enda rimliga att jämföra lönerna i procent (hur många procent mer tjänar en tjänsteman än en arbetare). Att löneskillnaden i kronor ökar är en naturlig konsekvens av att allas löner har ökat.

Eftersom vi dessutom har haft inflation och prisökningar så blir det direkt missvisande att jämföra löneskillnader i kronor. Det som man egentligen vill jämföra är köpkraft, och det fångas bättre av procent än av kronor i detta fall.

Kommentarer är avstängda.