Bokrecension: Mina vacka gener

Mina vackra gener (Fri Tanke förlag) är en mycket personlig bok om den moderna gentekniken och dess konsekvenser för individ och samhälle av den danska vetenskapsjournalisten Lone Frank.

Det börjar med en intervju med genteknikens fader James Watson och en historik över de senaste 60 årens gentekniska utveckling. Sedan följer ett långdraget kapitel om genetisk släktforskning där man blir mer bekant med författarinnans släkt än man skulle önska.

Beskrivningen om hur man kan använda gentester för att undersöka risker för olika sjukdomar tar sin utgångspunkt i författarinnans rädsla för bröstcancer.

Sedan handlar det om genetik och integritet, och spekulationer om vad som händer om folk börjar lägga ut hela sitt genom för allmän beskådan på Internet. Precis som många idag avslöjar många detaljer om sitt privatliv i sociala media som Facebook.

Genernas påverkan på psykiska åkommor, mentala egenskaper och personlighet beskrivs delvis mot bakgrund av författarinnans egen erfarenhet av depressioner.

Sen får vi lära oss om det nya heta området epigenetik. Slutligen tas genetisk dating, fosterdiagnostik och några andra fantasieggande framtidsutsikter upp.

Jag fann boken något långtråkig i början, men mot slutet blev den spännande och fängslande. Genomgående tas framtidsutsikter och deras etiska och politiska konsekvenser upp på ett tankeväckande sätt.

Intressant? Andra bloggar om:

2 kommentarer to “Bokrecension: Mina vacka gener”

  1. Snabbavveckling av bolag säger:

    Genteknik kan användas till mycket bra men bör regleras.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)