Överklagande och prövningstillstånd

En rad hovrätts- och kammarrättschefer föreslår på SvD Brännpunkt att det alltid ska krävas prövningstillstånd vid överklagade till hovrätt och kammarrätt.

Att alltid ha prövningstillstånd för överklagande från förvaltningsrätt till kammarrätt är rimligt, eftersom förvaltningsrätt i praktiken är andra instans, då man överklagar ett myndighetsbeslut dit. Att alltid kunna överklaga förvaltningsärenden två gånger är inte självklart.

Jag tycker också att det är rimligt att som idag ha prövningstillstånd vid överklagande från tingsrätt till hovrätt i vissa fall, även om man kan diskutera exakt var gränsen ska gå. Men att det ska krävas prövningstillstånd för att överklaga ett flerårigt fängelsestraff från tingsrätten vore helt orimligt och ett allvarligt hot mot rättssäkerheten.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.