Så farlig är en allvarlig kärnkraftsolycka

Jag hittade en mycket informativ och bra video som på 13 minuter berättar exakt hur farlig Tjernobyl var, och hur farlig Fukushima hittills varit och kan antas bli.

Tjernobyl orsakade drygt 6000 fall av sköldkörtelcancer (p.g.a. radioaktivt jod), varav cirka 15 dödsfall hittills (efter 25 år). Många av dessa hade kunna undvikas om myndigheterna (i dåvarande Sovjetunionen) hade varnat befolkningen från att dricka kontaminerad mjölk och delat ut jodtabletter. Bland de som jobbade på verket, och som röjde upp efter olyckan, fick 134 akuta strålskador och knappt 50 dog.

Hittills, efter över ett år, har man inte kunnat konstatera något strålningsrelaterat dödsfall alls från Fukushima. Och man räknar inte med att se många, eller ens något, framöver heller.

Då detta är konsekvenserna av mycket sällsynta och allvarliga olyckor så måste man konstatera att kärnkraft är en oerhört säker energikälla.

7 kommentarer to “Så farlig är en allvarlig kärnkraftsolycka”

 1. Jocke säger:

  Ja, strålningsskräcken är väldigt överdriven. Tänk alla i Gävletrakten som är övertygade om att de känt någon som drabbats av cancer pga Tjernobyl pga av att de fått en stråldos motsvarande mindre än den bakgrundsstrålning man har i Göteborg.

  Som de säger i filmen. De flesta i Tjernobyltrakten fick en livstidsdos motsvarande 6 mSv = 1 CT-scanner. Hur många skulle noja om de var tvungen till en sådan?

 2. Patrik Lermon säger:

  Kärnavfall kan vara farligt under en väldigt lång tid. Och beträffande långvarig lagring så vet vi ju ännu inte så mycket, så jag tycker att du förenklar problemet.

 3. Jocke säger:

  @Patrik Lermon: Det där är ett sådant typiskt svar, för att inte säga skitsvar. SKB har tagit fram en metod som kallas KBS-3 som löser slutförvaringen. Nyligen granskades denna av NEA (se länk)

  http://www.skb.se/Templates/Standard____34731.aspx

  “Deras slutsats är att SKB:s säkerhetsanalys utgör ett tillräckligt och trovärdigt underlag för att fatta beslut om tillstånd att bygga ett slutförvar.”

  Sedan kan man alltid som du säga att: “Oj, tänk om kopparkapslarna går sönder redan efter 20 000 år eller om framtidsmänniskorna gräver upp avfallet och tillverkar tandpetare av dem. Tänk vad hemskt”

  Detta är verkligen en papperstiger (avfallet är inte så värst farligt efter 100000 år inte ens efter 20 000 år). Medan du och andra som inte ens satt er in i hur tekniken fungerar propagerar för 100% vind eller sol som endast med väldigt stort besvär och höga kostnader kan ta över elproduktionen i världen fortsätter världen bygga kolkraftverk som spyr ut partiklar, blir dyrare och dyrare samt bidrar till en högre medeltemp.

  Patrik Lermon, istället för att bara ösa ur dig floskler. För att visa att du satt dig in i kärnkraftens teknik svara på följande frågor för mig.
  – Nämn 2 viktiga skillnader mellan vanliga lättvattenreaktorer och den typ av RMBK-reaktor i tjenobyl (ledning: en angående reaktordynamiken och en angående byggnadskonstruktionen)
  – Hur stor dos (relaterat till bakgrundsstrålningen) fick de som fick högst dos i Sverige?

  Ledning: du kommer inte att hitta svaret på Greenpeaces hemsida. Inte om du vill ha rätt svar i alla fall.

  Ps. när jag läser om detta inlägg ser det nästan argt ut. Det var inte min mening (men jag orkar inte ändra på det).

 4. Mats Henricson säger:

  Uh, och de ekonomiska skadorna? Även om inte en enda människa dör så kan det ju vara för kostsamt ändå.

  Vad är det annars för anledning att älta kärnkraft? Räknar man lite på det så inser man att den inte är en lösning alls. Enda räddningen för planeten är att hårt beskatta konsumption av kol, olja och gas, men det är inte tänkbart för en marknadsliberal regering. Under tiden, medan planeten brinner upp, kan borgare drömma om kärnkraft.

 5. Jocke säger:

  Mats, vad kom du fram till när du räknade på det?

  Vi har redan haft “den värsta olyckan” och det var Tjernobylolyckan. En prompt kriticitet som resulterade i en effektökning på ca 48 000% av normaleffekten. Denna ledde till en ångexplosion som slungade upp reaktortanklocket upp i luften. Därefter började grafiten (RMBK var grafitmodererad) att brinna och det tog flera dagar att släcka branden.

  Eftersom dessa RMBK-reaktorer inte hade en inneslutning (den där metertjocka stålvajersförstärkta strukturen kring alla västerländska reaktorer som “klarar” att ett passagerarflygplan krashar in i den) flög allt detta upp i atmosfären utan hinder.

  I följande rapport diskuterar man försäkringar, eventuell subventionering av kärnkraft och dess effektskatter. I den nämner man en siffra för en sådan försäkring till 0.1 öre per kWh.

  http://www.analys.se/lankar/Fakta/fakta32.pdf

  Vill du rimlighetsuppskatta den siffra kan du göra så här:

  Kärnkraften i Europa ligger på ungefär 990 TWh per år. Om du räknar på en härdsmälta med utsläpp till tredje man var 30:e år (väldigt ofta) som resulterar i en saneringskostnad på 1000 miljarder SEK får du:

  1000e9/(990e12*1e-3*30) = 0.033 kr/kWh = 3.3 öre/kWh (så uppenbarligen är det osannolikare än i gång per 30 år eller kostar mer än 1000 miljarder SEK).

  Sverige borde i sådana fall få rabatt på sin försäkringspremie då vi har haverifilter som tar bort nästan 100% av radioaktiviteten genom att bubbla atmosfären genom ett filter i det fall där inneslutningen behöver ventileras.

  Ps. Jag är röstar nog inte på alliansen. Kanske hade jag röstat på vänsterpartiet om de inte hade haft så anti-intellektuell hållning just i denna fråga. Kanske får bli sossarna om bara Löfven kan styra.

  Ps2. Varför är kärnkraft en höger eller vänsterfråga? Det är väldigt långt från fördelningspolitik som är min uppfattning om vad som skiljer höger och vänster. Det är en teknik för att generera el – varken mer eller mindre.

 6. Jocke säger:

  Tillägg:

  – Eftersom lättvattenreaktorer (som de vi har i Sverige och den vanligaste typen i världen) är vattenmodererade (moderator är det ämne som bromsar upp neutronerna till en lägre energinivå som behövs för att man ska få till en kedjereaktion. Inget vatten = ingen kedjereaktion) till skillnad från Tjernobyl som var grafitmoderad och att dessa av design har en så kallad negativ effektkoefficient (effektökningar motverkas automatiskt) kan inte en olyka som Tjernobyl hända i dessa. Naturlagarna sätter stopp.