Klimatfarlig japansk energipolitik

Japans regering har beslutat att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2040. Samtidigt ska andelen förnybar el öka till 30 procent och energikonsumtionen ska minska med 10 procent. Se artikel i DN.

Om denna plan går i lås så innebär det alltså att Japan år 2040 kommer att få 70 procent av sin energi från fossila bränslen. Eller 63 procent av dagens energiförbrukning ifall man lyckas minska konsumtionen med 10 procent.

Idag (eller rättare sagt före jordbävningen och kärnkraftsolyckan i Fukushima förra året) står fossila bränslen för cirka 80 procent av Japans energi. Ambitionen att minska är alltså bara från 80 procent till 63 procent till 2040. Det är på tok för lite för att ens komma i närheten av vad som behövs för att undvika påtagliga och otrevliga klimatförändringar enligt IPCC:s prognoser.

Så går det när kärnkraftsavveckling ges högsta prioritet inom energi-, klimat- och miljöpolitik.

Nåväl, det är långt till 2040, och Japan har gott om tid att ompröva detta.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)