Mer planekonomi från EU

EU håller på att besluta om energieffektivisering till 2020, och i detta ingår en målsättning om att “unionen 2020 måste ha en primärenergianvändning på högst 1 474 Mtoe eller en slutlig energianvändning på högst 1 078 Mtoe”, se betänkande från Europaparlamentet.

Det är mycket olyckligt att EU fastställer planekonomiska mål om total energianvändning på detta sätt. Politiska beslut på energi/miljö/klimat-området bör handla om de primära problemen med utsläpp och miljö/klimat/hälso-påverkan. Energianvändning är i sig inget problem, olika sätt att producera energi orsakar miljö/klimat/hälso-påverkan i varierande grad. Det är viktigare hur energin produceras än hur mycket vi totalt använder.

Historiskt sett så har mänsklighetens totala energianvändning hela tiden ökat i minst 10 000 år. Detta har varit intimt förknippat med befolkningstillväxt och ökad levnadsstandard.

EU vill nu att vi plötsligt (i ett historiskt perspektiv) bryter denna utveckling. Det är inte vettigt att genomdriva något sådant uppifrån genom politiska beslut.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)