Lägg ner och bebygg Bromma flygplats

Miljöpartiet föreslår att Bromma flygplats i Stockholm läggs ner 2017 och att man därefter bygger en ny stadsdel med 50000 bostäder där. Se artiklar i Metro och Sveriges Radio.

Moderaterna i Stockholm menar att Stockholm behöver en citynära flygplats. Varför då? Hur svårt är det att ta tåget till Arlanda på 20 minuter? En citynära flygplats är ett otyg som skapar olycksrisker och bullerstörningar som drabbar många boende.

Stockholm är i större behov av fler citynära bostäder än en citynära flygplats. Miljöpartiets förslag är bra.

Socialdemokraterna i Stockholm håller i princip med, men menar att förslaget inte är seriöst då Stockholms stad har ingått ett avtal om att upplåta marken till flygplatsen i 30 år från 2008, och avtal bör hållas.

Bromma flygplats ägs och drivs av Swedavia som helt ägs av svenska staten. Alltså har vi ett avtal mellan Stockholm stad och staten. Avtal bör förvisso hållas, men om båda avtalsparter är överens så kan man givetvis avsluta avtalet i förtid. Så det hela blir alltså en politisk fråga.

Socialdemokraterna i Stockholm fegar alltså ur och hänvisar till irrelevanta avtalsteknikaliteter för att slippa driva sin egen fråga. Det är inte seriöst.

2 kommentarer to “Lägg ner och bebygg Bromma flygplats”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Bromma flygplats och jobb säger:

    […] i Stockholm pekas ofta ut som ett stort hinder för jobb och tillväxt. Om man, som jag förespråkar, lägger ner Bromma flygplats och istället bygger 50 000 bostäder där så förbättras […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)