Tragisk pajkastning om hållbar utveckling i SvD

Nyligen har vi fått bevittna en pajkastning i tre akter med Anders Wijkman och Johan Rockström i ena ringhörnan och Lydiah Wålsten från Timbro i andra ringhörnan på SvD Brännpunkt.

Ingendera sidan verkar öppen för möjligheten att motståndaren trots att kan ha en liten poäng, och man får intrycket av att de talar förbi varandra.

Wijkman och Rockström inleder med att hänga upp hela sitt resonemang alltför hårt på de ekonomiska konsekvenserna på förbrukning av naturresurser, vilket ger Wålsten möjlighet att – helt korrekt – invända att detta i sig inte är något stort problem ur ekonomisk synvinkel. Wåhlsten förbiser dock helt de sekundära miljöeffekterna av förbrukning av naturresurser, t.ex. koldioxidutsläpp och klimatpåverkan av förbrukning av fossila bränslen, och problem med utarmning av potentiellt förnybara resurser som fisk. Detta får hon välförtjänt smäll på fingrarna för i Wijkman och Rockström slutreplik. Wijkman och Rockström missar dock tillfället att nyansera sitt resonemang och vägrar till synes ta till sig av kritiken mot den ensidiga fokuseringen på ekonomiska konsekvenser av resursförbrukning.

Denna pajkastning gör att Wijkmans och Rockströms förslag på skatteväxling med höjd/ny skatt på uttag av naturresurser och sänkt skatt på arbete kommer i skymundan. Det är synd, för det är ett intressant förslag. Timbro borde titta närmare på detta och inte avfärda det så lättvindigt som Wålsten gör. Om detta utformas som en verklig skatteväxling med bibehållet skattetryck så finns det ingen anledning för Timbro att kategoriskt motsätta sig det utan närmare analys.

Det är dock inte särskilt lyckat att, som Wijkman och Rockström gör, framhålla fler jobb i servicesektorn som något entydigt positivt, se tidigare inlägg om detta.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)