Trängselskatt i Göteborg

Idag införs trängselskatt i Göteborg, se artikel i DN.

Tyvärr har man gjort samma misstag som man initialt gjorde i Stockholm och öronmärkt intäkterna till infrastrukturprojekt i regionen. Detta har redan lett till en del förvirring i debatten, där det ser ut som om kritik mot de planerade infrastrukturprojekten är kritik mot trängselskatten.

Intäkterna från trängselskatten i Göteborg bör gå till Västra Götalandsregionen, som då kan använda dem till kollektivtrafik, sjukvård eller något annat som regionen ansvarar för.

Beslutet om huruvida det ska vara trängselskatt i Göteborg bör tas av Göteborgs kommun och de angränsande kommuner som påtagligt påverkas av trängselskatten. Vilka dessa kommuner är låter jag någon annan avgöra, men jag kan tänka mig att t.ex. Mölndal påverkas på ett liknande sätt som Solna påverkas av trängselskatten i Stockholm. Om man ska folkomrösta om saken så bör det ske genom en gemensam omröstning i alla berörda kommuner och varje röst bör räknas lika, en majoritet i en mindre kommun bör inte ha vetorätt.

Även om jag inte tillhör dem som bör besluta om trängselskatt i Göteborg så tycker jag att det vore rätt så korkat att avskaffa det nu när det just är infört och man redan tagit den ganska betydande kostnaden för att installera betalstationerna.

Kommentarer är avstängda.