Småföretag och IT

Regeringen tycker att svenska småföretag är för dåliga på att använda IT, och har tillsatt en utredning. Utredningen konstaterar att det inte i första hand brist på pengar som är problemet och vill främst ha ett “samverkansforum”. Trots detta föreslås även ett begränsat statligt företagsstöd i form av “IT-checkar”. Se artikel i Computer Sweden

Sen kommer ett gäng remissinstanser som antingen missförstår vad utredaren vill säga eller inte bryr sig och ohämmat föreslår betydligt mer omfattande statligt företagsstöd. Se artikel i Ny Teknik.

Man kan ifrågasätta varför regeringen över huvud taget ska bry sig om hur mycket småföretag använder IT. Nåväl, detta “samverkansforum” är i alla fall troligtvis tämligen harmlöst.

Värre är det med statligt företagsstöd med alla de negativa konsekvenser som det för med sig. Vi har redan sett, innan stödet ens är infört, att om man ger man dem en tumme så äter de hela handen genom att kräva betydligt mer stöd än vad som först föreslogs. Och av erfarenhet vet vi att statligt företagsstöd blir svårt att avskaffa när det har spelat ut sin roll eftersom det då har bildats ett särintresse som slåss för att behålla stödet.

I det här fallet förefaller det troligt att det kommer bildas ett särintresse av en viss typ av konsulter som hjälper småföretag att använda IT.

Nej, låt bli att införa statligt företagsstöd. Det kostar mer än det smakar.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)