Bra förslag till skärpt sexualbrottslag

Regeringen har lagt fram en proposition om en skärpt sexualbrottslagstiftning.

Det är ett förslag som fokuserar på att täppa till de kryphål i lagstiftningen kring våldtäkt som har lett till att som begått uppenbara övergrepp ändå har friats i domstol i vissa fall.

Samtidigt så tar man avstånd från mer radikala förslag med oklar effekt som att införa ett samtyckeskrav för sex.

Sansat och pragmatiskt söker man lösa konkreta problem som uppmärksammats med dagens lagstiftning, och undviker problematisk symbolpolitik. Bravo!

Kommentarer är avstängda.