Ungdomlig rösträtt

Patrik Lindenfors skriver på DN Debatt att rösträttsåldern i Sverige bör sänkas till 16 år.

Han framhåller en rad länder som redan har infört rösträtt för 16-åringar: Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Ecuador, Jordanien, Kuba, Nicaragua, Österrike.

Av dessa så är Kuba och Jordanien utpräglade diktaturer där det i praktiken inte spelar någon som helst roll vad folk röstar på i allmänna val. Där skulle man lika gärna kunna införa rösträtt för 3-åringar.

Bosnien-Hercegovina är en ung nation, som föddes i det våldsamma sammanbrottet av Jugoslavien under 1990-talet. Där har man ännu inte nått fram till någon stabil demokrati.

Ecuador och Nicaragua har stora brister inom demokrati och MR, inte minst när det gäller pressfrihet, och kan inte ens med bästa vilja betraktas som ett demokratiskt föredöme. (Att erbjuda Julian Assange asyl hjälper inte.)

Argentina och Brasilien kan idag betraktas som demokratiska. Men de har (liksom stora delar av Latinamerika i övrigt) en 1900-talshistoria av blodiga revolutioner och hårda militärdiktaturer. Det var först i mitten av 1980-talet som demokratin började växa fram.

Det är möjligt att rösträttsåldern bör sänkas, men argumentet att flera andra länder gjort det, och att det skulle vara någonslags allmän trend, är väldigt svagt med tanke på vilka länder som gjort det.

Kommentarer är avstängda.