Central Park på Järvafältet

Stockholms handelskammare och Jerker Söderlind föreslår att man 20 000 nya bostäder kring Järvafältet och gör om det till en stadspark, med inspiration från Central Park i New York. Se artikel 1 och 2 i Metro.

Ingen dum idé.

Till att börja med bör man bygga ett stråk med rejäla bostadshus precis norr om E18, hela vägen mellan Hjulsta och Rinkeby. Det skulle minska E18:s barriäreffekt och bidra till att minska Tenstas och Rinkebys isolering.

Som jag skrivit tidigare så är sydöstra delen av Igelbäckens kulturreservat (Kista och Rinkeby) helt meningslöst och saknar värde i nuvarande skick. Det kan med fördel göras om till stadspark och bebyggas med ytterligare bostäder. Bort med kor och snårskog!

I den nordvästra delen finns det områden som bör bevaras i nuvarande skick. Men lantbruket hör inte hemma i stan och bör avvecklas (det är redan på väg att avveckla sig själv genom ekonomiska problem).

Det sägs i och för sig att det är bra med urban odling. Må så vara, men det bör i så fall handla om frukt, grönsaker, örter, blommor och kanske biodling. Att odla spannmål och hålla boskap i urban miljö är bara fånigt och dessutom uppenbarligen olönsamt.

2 kommentarer to “Central Park på Järvafältet”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Ekologisk odling och begravning på Järvafältet säger:

    […] jag skrivit tidigare så ser jag gärna att man bebygger delar av Järvafältet, och att något fullskaligt jordbruk […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)