Att spara mer är stort, att spara rätt är större

Företrädare för en rad banker och andra finansaktörer skriver på DN Debatt att vi måste spara mer.

Jag håller helt med, fram till sista stycket. Där hyllar de det nya investeringssparkontot och vill göra det mer förmånligt ur skattehänseende. Nu visar sig särintresset tydligt. Naturligtvis vill bankerna och fondbolagen att folk ska spara mer i fonder och handla mer med aktier, för då kan de tjäna mer förvaltnings- och transaktionsavgifter.

Ja, det vore bra om folk sparade mer. Men investeringssparkonto är inte det enda, och troligtvis inte det bästa, sättet att spara på. Så det vore olämpligt att ensidigt skattemässigt gynna just denna sparform. Inte heller bör någon ny sparform med speciell beskattning införas. Om man vill gynna sparande så bör det ske på ett mer generellt sätt.

Så vitt jag förstått så är poängen med investeringssparkonto att göra det skattemässigt enklare att handla med noterade aktier och fonder. Men det är bara meningsfullt om man är aktiv och placerar om sitt innehav flera gånger per år. Så det handlar mer om investering och spekulation än om sparande.

Om man bara är intresserad av att spara, och inte vill vara aktiv, så kan man lika gärna sätta in pengarna på ett sparkonto eller i en fond och låta pengarna vara där. Då finns inget behov av investeringssparkonto.

Eller så kanske man vill köpa onoterade aktier, och det går inte att göra med ett investeringssparkonto.

(Om man vill spara i aktiefond så bör man välja en indexfond med så låg förvaltningsavgift som möjligt. Det finns inga belägg för att aktivt förvaltade fonder med högre avgifter ger bättre avkastning i snitt, även om banken gärna vill få dig att tro det.)

Kommentarer är avstängda.