Hög tid att begränsa offentlighetsprincipen

För att försvåra identitetsstölder så vill polisen begränsa offentlighetsprincipen så att det blir svårare att få ut uppgifter om privatpersoner från myndigheter. Polisen vill att den som begär ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför man vill ha informationen. Se artikel i DN.

Bra förslag. Det är alldeles för lätt att genomföra identitetsstölder idag, och detta är ett bra argument för att begränsa offentlighetsprincipen när det gäller privatpersoner.

Det finns fler skäl, som personlig integritet, och jag skulle vilja gå ännu längre, men detta vore ett steg i rätt riktning.

Jag tycker dock inte att journalister ska ha någon gräddfil till att komma åt myndigheters uppgifter. Det är förlegat att betrakta journalister som ett särskilt skrå med särskilda privilegier. En del viktigt journalistiskt arbete utförs idag av s.k. medborgarjournalister, alltså vanliga människor som på fritiden utgör journalistiskt arbete utan att formellt vara journalister, det kan t.ex. vara bloggare. Lagstiftningen bör inte behandla journalister annorlunda än vanliga människor.

Det är också viktigt att behålla grunderna i offentlighetsprincipen så att alla icke-personanknytna uppgifter förblir offentliga. Även uppgifter om företag och andra juridiska personer (dock inte dödsbon) bör vara offentliga som idag.

Intressant? Andra bloggar om:

3 kommentarer to “Hög tid att begränsa offentlighetsprincipen”

  1. Mats Henricson säger:

    Sådärja, då har man lyckats skrämma fram begränsningar i offentlighetsprincipen utan att behöva ge speciellt mycket fakta. Hur stort problem ÄR detta egentligen? Kvantifiera antalet stölder först, innan du vill begränsa en av våra viktigaste och unika svenska principer som gett oss ett öppet samhälle.

  2. Mikael Ståldal säger:

    Mats,

    Jag har ingen uppfattning om hur vanligt ID-stölder är.

    För mig är ID-stölder inte huvudargumentet för att begränsa offentlighetsprincipen när det gäller personuppgifter. Jag menar att det moderna samhället med Internet, kraftfulla sökmotorer och tjänster som Ratsit har gjort offentliga personuppgifter till ett hot mot den personliga integriteten.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)