Ohämmat gratisarbete är inte bra

I en mindre genomtänkt artikel så skriver Metro om 19-åringen som Arbetsförmedlingen hindrar från att fortsätta praktisera utan lön på Body Shop efter 2,5 månader.

Både 19-åringen och Body Shop beklagar sig och är kritiska till Arbetsförmedlingen.

Vad det handlar om är att han inte får praktisera på Body Shop samtidigt som han får ersättning från staten. Och Body Shop vill gärna utnyttja honom som gratis arbetskraft på skattebetalarnas bekostnad.

Det är ibland motiverat att arbetslösa tillåts göra obetald praktik på arbetsplatser med statlig ersättning. Men det måste givetvis ske under kontrollerade former, och det är helt i sin ordning att Arbetsförmedlingen (som är den statliga myndighet som ska kontrollera detta) har strikta regler kring detta. Jag tror att det idag sker för ofta snarare än för sällan.

Om Body Shop vill ha tillbaka 19-åringen så kan de erbjuda honom en anställning med avtalsenlig lön. Men det är kanske inte lika kul?

Lämna en kommentar(detta är en captcha)