Frihandel och bönder

Colombia har nyligen tecknat frihandelsavtal med en rad länder, däribland EU och USA, omfattande bland annat jordbruksprodukter. Detta har nu lett till en kraftigt ökad import av livsmedel, och Colombias många bönder är oroade. Se artikel i SvD.

För det första så är detta delvis orsakat av de stora subventionerna som bönder i EU och USA får. Detta är endast ett av en lång rad skäl till att dessa subventioner bör avskaffas.

För det andra så är 15 procent av Colombias befolkning bönder. Detta kan jämföras med runt 2 procent i länder som Sverige och USA och 4 procent i Frankrike. När länder utvecklas och blir rikare minskar andelen bönder. Det är ofrånkomligt, och i grund och botten positivt, att Colombias över 7 miljoner bönder kommer att bli betydligt färre framöver. Det är en strukturomvandling som inträffar i Colombia.

Strukturomvandlingar är i de flesta fall positiva på lite längre sikt, men kan vara jobbiga för de som drabbas på kort sikt. Så även i detta fall. Det är dock sällan någon bra idé att försöka motverka det på politisk väg, t.ex. genom att ge subventioner till jordbruket som nu förs på tal i Colombia, det riskerar bara att förlänga lidandet. Det bästa Colombias regering kan göra nu är att skapa bra villkor för företagande och jobb i andra sektorer av ekonomin och se till att före detta bönder kan få jobb där.

Colombias regeringen bör lägga pengar på t.ex. utbildningsinsatser för före detta bönder, och inte på jordbrukssubventioner.

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)