Billiga bolag

Näringsminister Annie Lööf (c) vill sänka kapitalkravet för att få starta aktiebolag till 1 krona, se debattartikel i Aftonbladet.

Jag förstår inte riktigt poängen med detta. Om man tänker starta företag och inte kan eller vill lägga upp 50000 kronor i aktiekapital så finns det andra företagsformer att välja som inte har något kapitalkrav. Om man är ensam kan man starta enskild firma, om man är flera kan man bilda handelsbolag eller kommanditbolag. Om det går bra och man vill expandera så finns det alltid möjlighet att ombilda till aktiebolag senare.

Jag tycker att detta tyder på en övertro på aktiebolaget som företagsform. Annie Lööf, och många andra, tycks sätta likhetstecken mellan företag och aktiebolag.

Istället för att avskaffa kapitalkravet på aktiebolag så bör man utreda huruvida, och i så fall varför, övriga företagsformer ter sig mindre attraktiva, och överväga att ändra på reglerna för att åtgärda det.

Till exempel så bör man göra det möjligt att registrera handelsbolag/kommanditbolag nationellt, och inte bara länsvis som idag. Att registrera länsvis är förlegat.

Man bör också göra det möjligt att driva ett handelsbolag ensam, som ett alternativ till enskild firma för den som ensam tänker driva en omfattande näringsverksamhet.

Om det är krångligt att ombilda andra företagstyper till aktiebolag så bör detta kanske underlättas.

Däremot så bör ägarnas begränsade ansvar bara gälla för aktiebolag, det är själva essensen av aktiebolag.

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)