Skattechock på snus

Regeringen planerar att höja punktskatten på snus så mycket att snus blir dyrare än cigaretter, och får stöd av socialdemokraterna. Se artikel i Expressen.

Finansminister Anders Borg (m) hävdar att “snus är ett väldigt allvarligt samhällsproblem”.

Moderaternas inställning till snus är helt verklighetsfrämmande. Sverige har med stor framgång fått ner den hälsofarliga tobaksrökningen till rekordlåga nivåer, delvis tack vare att snus finns som alternativ. Att genom klåfingrig beskattning göra snus dyrare än cigaretter riskerar att sabotera detta och leda till ökad tobaksrökning och därtill hörande hälsoproblem.

Även om det inte är nyttigt att snusa så är det betydligt mindre skadligt än att röka.

Anders Borg och andra ledande moderater ställer snusskatten mot skatt på arbete. Det är inte rimligt. Jag håller med om att det är bra om skatten på arbete hålls låg, men den bör inte ersätta med godtyckliga och omotiverade punktskatter. Punktskatter ska bara användas på skadliga produkter, och sättas i proportion till deras skadlighet.

För övrigt så bör EU avskaffa sitt snusförbud (som bara Sverige har undantag från).

Se tidigare inlägg.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)