Miljöpartiet har fel om kärnkraft i EU

Miljöpartiets toppkandidater till Europaparlament Isabella Lövin och Peter Eriksson skriver i Ny Teknik om vikten att göra Europa oberoende av energi från Ryssland.

Jag håller helt med om det djupt problematiska i att många EU-länder (liksom flera länder öster om EU, t.ex. Ukraina) sitter fast i ett stort beroende av naturgas som levereras i pipelines från Ryssland. (Vi ska vara glada över att Sverige, tack vare en i huvudsak framsynt energipolitik med mycket vattenkraft och kärnkraft, inte har dessa problem.) Denna slutsats kan dock inte generaliseras till all form av energiimport, som Lövin och Eriksson gör utan närmare motivering.

Naturgas i pipelines är problematiskt eftersom det exporterande landet när som helst, utan förvarning, kan stänga av flödet och då kommer det importerande landet få brist inom någon eller några dagar. Det är svårt och dyrt att lagra naturgas för längre tids förbrukning, och det är dyrt och tar lång tid att bygga nya pipelines till alternativa leverantörer. Samma problem gäller olja i pipelines, och el via kraftledningar.

Motsvarande problem finns dock inte vid import av olja, flytande naturgas (LNG) eller kol som fraktas på fartyg, eftersom man då snabbt och enkelt kan byta leverantör.

Import av uran är ännu mindre problematiskt eftersom man byter bränsle i kärnkraftverk en gång per år, och lagrar bränsle för fem års drift i anslutning till kraftverken. Ryssland står bara för 7 procent av världens uranproduktion, så det är inga problem att sluta importera från Ryssland och byta leverantör till t.ex. Kanada eller Australien om det skulle behövas. Det finns dessutom anrikningskapacitet i flera EU-länder, så vi behöver bara importera naturligt uran. Se tidigare inlägg.

Europa bör inte bedriva någon energiprotektionism. Det är inget problem om en del av Europas energi importeras i form av uran, kol, olja eller flytande naturgas på fartyg. Problem blir det om vi är ensidigt beroende av ett enskilt tredje land (t.ex. Ryssland), och om importen sker med en infrastruktur som gör att störningar ger effekt snabbt och det är svårt och dyrt att byta leverantör (olja eller gas via pipelines, eller el via kraftledningar).

Sen så finns det starka miljö- och klimatskäl för att inte använda fossila bränslen, men de problemen är lika stora när de utvinns inom EU som när de importeras.

Jag håller inte med Miljöpartiet om att kärnkraft skulle vara behäftat med oacceptabla miljö- och säkerhetsproblem, och jag ser inte några starka argument för att minska användningen av kärnkraft i Sverige eller EU.

EU bör akta sig för att importera energi via pipelines eller kraftledningar, i synnerhet från instabila eller fientliga länder. (I detta avseende bör Norge och övriga EES-länder räknas som del av EU.) Detta innebär att det inte är någon bra idé att bygga stora solenergianläggningar i Sahara och kraftledningar eller vätgaspipelines från dessa upp till Europa, som ibland föreslås.

4 kommentarer to “Miljöpartiet har fel om kärnkraft i EU”

 1. jörgen säger:

  Det finns ett antal LNG-fabriker i världen; den enda i Europa tycks ligga i Norge. Man skulle kunna tänka sig att konvertera fossilgas till LNG, så det går det kanske att lagra lite längre. Ingen bra lösning, men om man ska importera från Ryssland är det ju bra med en buffert.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_natural_gas#World_total_production

  http://en.wikipedia.org/wiki/LNG_storage_tank

 2. Oskar Forsberg (Ordförande Grön Ungdom Botkyrka) säger:

  Jag håller inte med dig om att fossilt bränsle behövs. Oljan kommer att ta slut. Det är väl alla överens om?! Då kan vi inte fortsätta att använda olja, kol och naturgas i så stor utsträckning som vi gör idag.

  Därför föreslår Miljöpartiet flera åtgärder: Höjning v bensinskatten, så att man kan ställa om till nya bränslen. Vi vill använda pengarna i bensinskatten till att forska på nya, förnyelsebara bränslen bygga ut kollektivtrafiken och bygga fler solceller och vindkraftverk. Vi vill också göra det dyrare att flyga, släppa ut koldioxid från fabriker. Kort sagt, det ska vara dyrt att släppa ut, men billigt att vara miljövänlig.

  Kärnkraften är också ett fossilt bränsle, och vi vill fasa ut den också. Här är några anledningar:
  -När man bryter uran måste man bygga stora dagbrott för att utvinna den, vilket förstör naturen där.
  -Kan vi lita på att kärnkraftverken är tillräckligt säkra, efter Fukushima och Greenpeace:s intrång på Forsmark kan jag iallafall inte göra det.
  -Ett språk ändras på ~8000 år. Det kommer ta 100-tusentals år för det radioaktiva avfallet att försvinna. Hur ska man bevara informationen om att det ligger radioaktivt material i marken så att ingen gräver upp där?
  -Det är lätt att tex. transport av det radioaktiva materialet kan gå fel, vilket gör att radioaktivt material kan läcka ut.
  -Om det skulle bli något fel skulle miljontals människor behöva fly. Forsmark ligger ungefär 10 mil från Stockholm där det bor ca: 1 miljon människor. I Mälardalen bor det 2 miljoner. Ringhals ligger nära både Malmö och Köpenhamn. Det skulle få förödande konsekvenser om ett Kärnkraftverk gick sönder.

  När det gäller solceller i Sahara är det mest skisser på ett papper, och det finns ingen riktig plan för det arbetet. Där skulle EU vara en av medfinansiärerna, och det skulle ha flera transportledningar till Europa. Själva anläggningen skulle också bevakas och elledningarna skulle förmodligen grävas ned så att det blir svårare att stoppa.

  Men det är flera viktiga saker som man också måste tänka på. Miljöpartiet vill bla. att människor ska kunna bli självständiga på el genom att sätta upp egna solceller och ett eget litet vindkraftverk. Vi vill också att vi måste bli mer energieffektiva och bygga hus som drar mindre el, så att vi behöver producera mindre el.

  Det blev ett långt svar, hoppas att du kanske ändrar din åsikt och röstar grönt på Isabella och Peter i EU-valet den 25 maj!

  /Oskar

 3. Mikael Ståldal säger:

  Oscar,

  Jag håller i stort sett med dig och Miljöpartiet vad gäller fossila bränseln (alltså kolbaserade sådana). Jag har inget emot höjda skatter på bensin, flyg och annan användning av fossila bränslen.

  Kärnkraft är dock inte något fossilt bränsle. Kärnkraft är inte ett bränsle över huvud taget, utan en typ av kraftverk. Deras bränsle är uran, och det är inte ett fossilt bränsle. Uran är en metall, och brytning av uran är jämförbar med brytning av andra metaller som järn, aluminium och koppar.

  Fossil är lämningar av gamla djur eller växter, och fossila bränslen är alltså gammalt organiskt material som under lång tid omvandlats till de kolväten som vi idag kallar naturgas, olja eller stenkol/brunkol.

  Problemen och riskerna med kärnkraft är mycket mindre än problemen och riskerna med fossila bränslen, och det är inte realistiskt att på kort sikt avveckla både ock. Alltså bör vi prioritera avveckling av fossila bränslen och behålla kärnkraften. När vi har fått ner den totala användningen av fossila bränslen (och då inte bara för energiproduktion utan även kemikalier etc.) i världen till hållbara nivåer (vilket innebär högst 5 procent av dagens användning) så kan vi diskutera kärnkraftens framtid.

  Vad gäller solceller i Sahara, innebär denna bevakning att EU ska upprätta militärbaser i området?