EU och handelsavtalet med USA – TTIP

I en artikel på Sveriges Radio uppmärksammas EU:s förhandlingar med USA om handelsavtalet TTIP, och partierna som kandiderar till Europaparlamentet får ge sin syn på saken.

Enligt artikeln så anser V, MP, PP och SD att Edward Snowdens avslöjanden om NSA:s övervakning i EU innebär att förhandlingarna med USA om TTIP bör avbrytas. Det kan tyckas väl drastiskt att avbryta förhandlingarna om ett handelsavtal på grund av NSA, som till synes inte har med varandra att göra.

Nu är det dock inte så enkelt som artikeln beskriver det, och åtminstone Piratpartiet har en mer nyanserad åsikt i frågan.

För det första finns det en rad andra problem med TTIP. Ett av dessa har jag skrivit om tidigare. Dessutom innehåller TTIP en flera problematiska regler kring immaterialrätt.

Sen så verkar det som om de handelsmässiga fördelarna med TTIP är relativt små eftersom de handelshinder som undanröjs inte är så stora idag.

Och så är den demokratiska förankringen av förhandlingsprocessen alltför dålig.

TTIP har alltså stora problem och små fördelar.

Om USA är ovilliga att lyfta ur de problematiska delarna och låta avtalet fokusera på att undanröja verkliga handelshinder, och dessutom uppvisar en tydlig respektlöshet gentemot EU genom NSA:s omfattande övervakning, så är det knappast någon mening med att fortsätta.

Det är alltid bra att undanröja handelshinder, även små sådana. Men det får inte ske till vilket pris som helst, och fördelarna måste överväga eventuella nackdelar.

Det verkar som om den här typen av handelsavtal lätt blir väldigt invecklade och tappar fokus från att göra handeln friare. Kanske borde vi som vill ha friare handel byta strategi och istället föregå med gott exempel och avveckla våra tullar och andra handelshinder utan förhandlingar? Så tycker Piratpartiet.

Jag kommer rösta på Piratpartiet och Christian Engström i Europaparlamentsvalet 25 maj.

Kommentarer är avstängda.