Kristdemokratisk övervakningshysteri

Kristdemokraterna i Stockholm vill sätta upp fler övervakningskameror på offentlig plats i Stockholms innerstad, se artikel i DN.

För två år sedan började man kameraövervaka Stureplan och Medborgarplatsen, Länsstyrelsen gav ett treårigt tillstånd på villkor att det utvärderas av Brottsförebyggande rådet (Brå). Brås utvärdering så här långt säger att man inte kan se att kamerorna lett till minskad brottslighet på dessa platser. Enligt Brå kan man se att kamerorna i några fall hjälp till att få folk som begått brott dömda, det rör sig i snitt om fyra gånger per år.

Erik Slottner (KD) vill nu gå vidare och utvidga kameraövervakningen till Fridhemsplan och Centralstationen, och hävdar att kamerorna har ökat tryggheten (trots att de inte minskat brottsligheten). Så vitt jag vet så finns det dock inga belägg för denna ökade trygghet, det verkar Slottner plocka direkt ur luften.

Kameraövervakning av offentlig plats innebär en integritetskränkning av folk som vistas där, det är en klar nackdel. Det finns också några möjliga fördelar: ökad upplevd trygghet, minskad brottslighet och ökad rättstrygghet (lättare att få folk som begår brott dömda).

I det här fallet så blev det ingen minskad brottslighet, en mycket svagt ökad rättstrygghet (fyra fall per år är inte mycket för Stureplan och Medborgarplatsen) och en påstådd (men inte bevisad) ökad trygghet.

Det duger inte tycker jag, det krävs betydligt starkare och bättre underbyggda fördelar för att det ska väga upp nackdelarna. Alltså bör kameraövervakningen inte utvidgas till fler platser, och inte förlängas efter att treårsperioden gått ut (såvida inte vidare utvärdering ger helt andra resultat).

Detta är ett bra exempel på den bedrägliga ändamålsglidning som det ofta blir efter hand när man börjat införa övervakningssystem. Först heter det att man ska ha kamerorna för att minska brottsligheten, när utvärderingen visar att det inte blev så vill man ändå ha dem för att de påstås öka tryggheten.

Jag kommer rösta på ett parti som tar integriteten på allvar och inte ignorerar fakta. Det blir Piratpartiet.

Kommentarer är avstängda.