Rösta Pirat i EU-valet

Imorgon är det val till Europaparlamentet. I Sverige väljer vi 20 ledamöter av totalt 751.

Europaparlamentet fungerar annorlunda än Sveriges riksdag och andra nationella parlament, och som väljare bör man ha en annan strategi för EU-valet än för riksdagsvalet. Det är inte bra att slentrianmässigt rösta på samma parti som man brukar rösta på i riksdagsvalen, och inte heller bra att helt strunta i att rösta (vilket många gjorde förra gången då valdeltagandet var mycket lägre än i riksdagsvalen).

EU har stort inflytande i Sverige, och det är värt att lägga en del möda på att sätta sig in i detta val och därigenom kunna vara med att påverka EU.

I Sverige har regeringen stort inflytande, och i riksdagen är majoritetsförhållandena och regeringsbildningen avgörande. Mindre partier i opposition (som inte har vågmästarroll) har i praktiken inte så stort inflytande. Enskilda ledamöter, särskilt i regeringspartierna, har mycket lite att säga till om p.g.a. hård partipiska. Om man har starka preferenser kring vilket parti som ska bilda regering så finns det där goda skäl att rösta på detta parti eller något parti som lovat stödja det.

I Europaparlamentet fungerar det annorlunda. Det finns paneuropeiska partigrupper som de flesta ledamöter tillhör, men ingen grupp har egen majoritet och vilken konstellation som vinner omröstningar brukar växla mellan olika frågor.

Dessutom kan enskilda ledamöter som är aktiva ha mycket stort inflytande i Europaparlamentet genom att det är möjligt att påverka hur många andra ledamöter röstar. Och den bästa strategin har visat sig vara att koncentrera sig på en eller ett fåtal frågor där man ser till att vara mycket aktiv och påläst.

Piratpartiet och dess två ledamöter Christian Engström och Amelia Andersdotter har valt just denna strategi och det har lyckats utöver förväntan.

De har valt att fokusera på frågor kring personlig integritet, (motstånd mot) massövervakning, frihet på Internet, immaterialrätt och ett demokratiskt och transparent beslutsfattande. Viktiga frågor där deras arbete gör stor skillnad. De har bl.a. bidragit till att stoppa ACTA-avtalet och andra försämringar av friheten på Internet, och de har lagt grunden till en angelägen upphovsrättsreform.

Rösta därför på Piratpartiet imorgon, så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete i Europaparlamentet i fem år till!

Kommentarer är avstängda.