Skuldbegränsning för privatpersoner

Nuförtiden är ekonomisk skuld inte är något absolut, det finns för såväl privatpersoner som företag möjlighet att reducera eller helt bli av med skulder genom skuldsanering respektive företagsrekonstruktion. Jag tycker mig se en tendens i samhället att man tar mer och mer lättvindigt på skuldsättning.

Som jag skrivit tidigare så är jag skeptisk till företagsrekonstruktion, men jag tycker det är bra att det finns möjlighet till skuldsanering för privatpersoner.

Jag tycker dock inte att man bör ta lättvindigt på skuldsättning. Idag är det förhållandevis enkelt för privatpersoner att skuldsätta sig, och att få skuldsanering. Detta innebär att de lever över sina rättmätiga tillgångar. Att folk lever över sina rättmätiga tillgångar är både moraliskt tvivelaktigt, och (om det sker i stor skala) samhällsekonomiskt ohållbart i längden.

Därför bör det införas begränsningar i privatpersoners möjligheter att skuldsätta sig.

Till att börja med bör det inte vara möjligt för privatpersoner att ta blancolån (lån utan säkerhet). Vissa undantag bör finnas, t.ex. för studier och tandvård, men dessa undantag ska baseras på specifika behov.

Det bör vara möjligt att låna mot säkerhet, men det bör finnas strikta amorteringskrav på alla lån. Om säkerheten är en fastighet, bostadsrätt eller något annat som inte minskar i värde över tiden så bör lånet amorteras på 50 år. Om säkerheten minskar i värde (t.ex. ett fordon) så bör amorteringen ske i takt med förväntad värdeminskning. Man kan tänka sig 10 års amortering på en ny bil t.ex. (Det ska naturligtvis vara möjligt att amortera snabbare för den som så önskar.)

Det bör inte vara möjlighet öka belåningen av en fastighet eller bostadsrätt man redan äger så att lånet överskrider inköpspriset nedräknat obligatorisk amortering. Det innebär att den som äger en fastighet eller bostadsrätt inte kan kapitalisera på en eventuell värdeökning utan att sälja den.

Dessa begränsningar innebär att s.k. seniorlån i stor utsträckning omöjliggörs, vilket jag tycker är bra.

Om man inför dessa begränsningar så bör man höja dagens bolånetak från 85 % till 90 %.

Köp mot avbetalning bör bara vara möjligt om varan används som säkerhet för lånet. Det innebär att den som inte kan betala får lämna tillbaka varan.

Dagens kreditkort bör begränsas så att alla köp måste betalas inom 30 dagar. På samma sätt ska köp mot faktura betalas inom 30 dagar.

Detta gäller lån från banker eller andra företag till privatpersoner. Privatpersoners möjlighet att låna av varandra bör inte begränsas.

Se tidigare inlägg.

3 kommentarer to “Skuldbegränsning för privatpersoner”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Bundna lån riskerar rörligheten på bostadsmarknaden säger:

    […] Amorteringskrav är en bra idé som jag skrivit om tidigare. […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Hushållens skuldsättning kräver ett samlat grepp säger:

    […] bör man som jag skrivit tidigare ta ett mer samlat grepp och genomföra ett mer långtgående amorteringskrav. Även befintliga lån […]