Rullstolsanpassning

Det talas mycket om att samhället ska göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det handlar oftast om se till att personer som sitter i rullstol ska kunna ta sig fram i byggnader, kollektivtrafik etc. Det satsas mycket resurser på detta.

Jag tycker att man kan ifrågasätta det kloka i att anpassa hela samhället efter ett specifikt tekniskt hjälpmedel, som ändå inte på långa vägar tar bort funktionshindret av att inte kunna gå. Det går inte att rullstolsanpassa naturen, och skulle man försöka innebär det en omfattande miljöförstörelse. Det är inte av en slump som evolutionen har försett oss människor, liksom de flesta andra landslevande djur, med ben och inte hjul.

Rullstol är ett primitivt hjälpmedel, som mycket väl kan komma att ersätta av betydligt bättre teknik om bara något decennium. Redan finns artificiella exoskelett på prototypstadiet, och det skulle inte förvåna mig om många av de som idag är använder rullstol om 10 år skulle kunna använda exoskelett istället och bli betydligt mindre funktionshindrade.

Kanske borde man lägga resurser på forskning och utveckling av artificiella exoskelett istället för att rullstolsanpassa samhället?

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)