Äta katt?

Enligt en artikel i Metro (sid 30) så är det (till skillnad från resten av Europa) tillåtet att äta katt och hund i Schweiz. Detta har nu uppmärksammats av djurrättsaktivister som vill ha förbud.

Jag kan inte se något rimligt skäl till att det bör vara förbjudet att äta katt och hund, givet att det är tillåtet att äta andra däggdjur (ko, gris, får, hare, kanin, älg, ren, rådjur, hjort, björn, etc).

Förbudet att äta katt och hund är inkonsekvent och beror troligtvis på att det är vanliga husdjur och att många fler människor har en känslomässig relation till hundar och katter än till andra däggdjur.

Jag tycker dock inte att det är en bra idé att basera lagstiftning på det. I synnerhet inte i ett mångkulturellt samhälle, för det finns andra kulturer i världen som ser annorlunda på saken.

Lagstiftning om djurskydd bör baseras på aktuell vetenskaplig kunskap om olika djurarters egenskaper. Dessutom bör utrotningshotade arter skyddas. Och det bör inte vara tillåtet att äta djurarter om det innebär påtagliga hälsorisker.

Det bör definitivt inte vara tillåtet att äta hominider (gorillor, schimpanser, orangutanger), eftersom de är mycket intelligenta djur. Dessutom är många av arterna utrotningshotade, och troligtvis finns det hälsorisker då de är tämligen lika oss människor och kan sprida smittor. Det bör nog inte vara tillåtet att äta några primater.

Jag har dock svårt att finna några hållbara argument mot att äta katt eller hund som inte också skulle fungera på andra däggdjur som vi brukar äta.

Kanske borde det vara förbjudet att äta däggdjur över huvud taget? Det hade varit konsekvent.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)