Bra att extravalet blev avblåst

Extravalet till Sveriges riksdag blev i sista minut avblåst.

Det är bra att det inte blir något extraval till riksdagen. Ett extraval i mars 2015 hade med stor sannolikhet inte inneburit något förändat majoritetsförhållande i riksdagen, och därmed inte löst några problem.

Den s.k. Decemberöverenskommelsen mellan regeringen (S+MP) och Alliansen (M+FP+C+KD) är i huvudsak bra. Överenskommelsen handlar om att komma överens om att den största partikonstellation (block) som vill regera tillsammans kan göra det, även om den inte har absolut majoritet i riksdagen. Och att bångstyriga vågmästarpartier inte ges större inflytande än vad deras röstandel berättigar till. Detta är precis vad Sverige behöver i dagens läge.

Statsvetare Tommy Möller framstår som tämligen fantasilös i sin skeptiska kommentar. Han undrar hur Alliansen ska hantera kommande budgetar under resten av mandatperioden. De kan helt enkelt fortsätta lägga gemensamma budgetförslag (om de så önskar) och sedan lägga ner sina röster i slutomröstningen så att regeringens budget släpps igenom, och motivera detta med Decemberövernskommelsen. Det kan väl inte vara så svårt?

Ett tänkbart alternativ hade varit en s.k. stor koallition mellan S och M (enligt tysk modell) som bl.a. förre statsminister Göran Persson (S) och förre partiledare Bengt Westerberg (FP) förespråkat.

Ett annat tänkbart alternativ hade varit uppgörelser i sak på många områden mellan regeringen och Alliansen, som bl.a. FI och Lärarförbundet efterlyser, och som S hade velat ha mer av än vad som blev fallet.

Jag tror jag att båda dessa alternativ hade lett till att många väljare hade sett SD som enda verkliga oppositionen, vilket hade ökat deras stöd ytterligare. Det är mycket viktigt att väljarna känner att det gör skillnad mellan att rösta på t.ex. S eller M, eller FP eller MP. Annars urholkas demokratin och partier som SD kommer växa ytterligare.

Decemberöverenskommelsen innefattar att regeringen och Alliansen ska komma överens i sak vad gäller pensioner, försvar/säkerhet och energi. Vad gäller pensioner så handlar det bara om att MP ska få vara med i det redan existernade pensionssammarbetet så länge de sitter i regeringen, vilket är fullt rimligt.

Jag hade helst sett att man inte inkluderat några andra saksammarbeten i denna uppgörelse. Man kan diskutera huruvida det är bra med breda uppgörelser om försvar/säkerhet, energi, skola och annat, men det bör i så fall hanteras separat. Som jag skrivit tidigare så tycker jag att man bör vara mycket restriktiv med breda uppgörelser i politiska sakfrågor, eftersom dessa urholkar demokratin. Jag tycker inte att man bör göra upp om energi eller skola, möjligtvis om försvar/säkerhet.

2 kommentarer to “Bra att extravalet blev avblåst”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Extraval till riksdagen säger:

    […] jag skrivit tidigare så var jag i huvudsak positiv till Decemberöverenskommelsen. Det innebär att jag tycker att det […]