Ekologisk klåfingrighet från EU

LRF och Svensk Dagligvaruhandel oroar sig på SvD Brännpunkt över nya EU-regler kring ekologiskt jordbruk.

Jag är inte tillräckligt insatt för att ta ställning till om de enskilda förslagen är rimliga eller inte. Men sammantaget verkar det väldigt klåfingrigt från EU:s sida.

Min slutsats är att det över huvud taget inte bör finnas någon offentlig reglering av ekologiskt jordbruk, varken på nationell eller EU-nivå. Det bör finnas viss reglering av jordbruk och livsmedel, på nationell och EU-nivå, för att säkerställa acceptabel miljöpåverkan, djurskydd, matsäkerhet och folkhälsa. Men dessa regler bör gälla lika för alla, oavsett om det är ekologiskt eller inte.

Det bör vara upp till icke-statliga organisationer som KRAV att definiera och certificera ekologiskt jordbruk. Men just KRAV ska inte ha någon formell särställning, det ska råda fri konkurrens för andra att skapa alternativa certifieringar, KRAV ska bara ha monopol på sitt registrerade varumärke. Det finns redan alternativa certifieringar, t.ex. Demeter för biodynamiskt jordbruk (som jag förvisso tycker är trams).

Detta medför också att det inte bör finnas några offentliga krav på viss andel ekologisk mat i skolan eller liknande, se tidigare inlägg om detta.

Kommentarer är avstängda.