Föräldrar som kastar ut sina barn

Enligt en artikel i DN så har en 18-årig kvinna som blivit utslängd av sina föräldrar för att hon gift sig med “fel” man fått rådet att hoppa av gymnasiet av kommunens socialtjänst. Socialtjänsten dementerar dock att de skulle gett något sådant råd.

Tydligen kan man inte få försörjningsstöd när man går på gymnasiet. Troligtvis så upplyste socialtjänsten om reglerna, och detta tolkades som ett “råd” att hoppa av gymnasiet (eftersom man då kan få försörjningsstöd).

Jag hoppas att socialtjänsten också upplyste om andra relevanta regler, som att föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn så länge de går i gymnasiet (dock längst till 21 års ålder) och är skyldiga att betala underhållsbidrag. Om föräldrarna trilskas så finns möjlighet till underhållsstöd från Försäkringskassan (som föräldrarna sen får betala till Försäkringskassan).

Det verkar dock som om reglerna för underhållsstöd är utformade för fall där föräldrarna separerat och barnet huvudsakligen bor hos ena föräldern. De verkar inte vara tänkta för fall som dessa där båda föräldrarna tillsammans kastar ut barnet.

Så lösningen på den här typen av problem vore att se över och anpassa reglerna för underhållsstöd. Det tror jag är bättre än försörjningsstöd från socialtjänsten i de flesta fall.

I just det här fallet finns det en annan regel som borde kunna utnyttjas, nämligen att gifta personer är skyldiga att försörja varandra vid behov. Så om denna kvinnas make har möjlighet så är han skyldig att försörja henne.

Socialtjänsten borde inte bara fokusera på försörjningsstöd, utan tänka på och upplysa om andra möjligheter också.

Kommentarer är avstängda.