Våldsbejakande vänsterextremism

Med anledning av att regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism har publicerat Samtalskompassen så har 15 professorer invändningar på DN Debatt.

Invändningen består i att Samtalskompassens definition av våldsbejakande vänsterextremism skulle vara slarvig och för bred. Konkret så ifrågasätter de varför Förbundet Allt åt Alla och Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) ska klassas som våldsbejakande.

Jag tycker att professorerna läser slarvigt, för här står det tydligt att Syndikalistiska ungdomsförbundet låg bakom kampanjen Osynliga partiet som i valrörelsen 2006 bl.a. vandaliserade Centerpartiets lokaler upprepade gånger. Om man inte tror på vad som står i Samtalskompassen kan man läsa i tidningar om vad Osynliga partiet sysslade med och deras koppling till Syndikalistiska ungdomsförbundet.

Våld i detta sammanhang är inte bara direkt våld mot människor. Även skadegörelse och sabotage riktat mot politiska organisationer eller politiskt engagerade individer räknas in. Och dessutom olaga hot mot politiskt engagerade individer.

Genom att ha legat bakom en kampanj som upprepade gånger vandaliserade lokalerna för ett demokratiskt politiskt parti är Syndikalistiska ungdomsförbundet helt klart att betrakta som våldsbejakande, och Samtalskompassens klassificering är korrekt. Möjligtvis är det så att Syndikalistiska ungdomsförbundet normalt sett inte sysslar med sådant, och kanske inte gjort något liknande sedan 2006. Men en gång för mindre än tio år sedan är tillräckligt. Dessutom säger Syndikalistiska ungdomsförbundet uttryckligen att de inte respekterar våra lagar: Vi är revolutionärer och därför kan inte lagar begränsa våra arbetsmetoder.

När det gäller Förbundet Allt åt Alla är det lite mer oklart. Så vitt jag vet har de inte gjort sig skyldiga till något konkret våld. Det enda konkreta som nämns är deras ökända överklassafari med parollen odla ditt klasshat.

Jag tycker förvisso att det är osmakligt och dumt att uppmana folk att odla sitt klasshat samtidigt som man pekar ut villor där Sveriges rikaste utsugare bor. Det ligger på gränsen till uppvigling till våld, och skulle i värsta fall kunna leda till att någon psykiskt instabil person blir inspirerad till att göra något allvarligt.

Men är det tillräckligt allvarligt för att klassificeras som våldsbejakande tillsammans med rent militanta och farliga organisationer som Revolutionära Fronten?

Kommentarer är avstängda.