Adoptera mera?

Magnus Ljungkvist från Adoptionscentrum kräver på Metro Debatt att det (statliga) stödet till adoptivfamiljer borde höjas under parollen Adoption ska inte vara en klassfråga. Han vill även att åldersgränserna för adoptionsföräldrar borde ses över.

Det är populärt att kräva ökade statliga bidrag till lite allt möjligt under parollen … ska inte vara en klassfråga. Det håller jag med om ibland, t.ex. när det gäller sjukvård. Men det är nog få som skulle hålla med om påståendet att köra Porsche ska inte vara en klassfråga.

Varje fall måste motiveras på egna meriter. Jag har svårt att se varför just adoption inte kan få vara en klassfråga. Det det statliga stödet borde snarare avskaffas helt.

Om man vill hjälpa föräldralösa barn i fattiga länder så är det nog effektivare att lägga pengarna på bistånd till de fattiga länderna än på adoptionsbidrag till svenskar.

Däremot kan jag hålla med om att åldersgränserna för föräldrar borde ses över. Det borde vara samma åldersgränser för adoption som för provrörsbefruktning, och dessutom bör barnets ålder vid adoptionen beaktas. Fast jag lutar snarare åt att den övre åldersgränsen för provrörsbefruktning (idag 56 år) borde sänkas.

1 kommentar to “Adoptera mera?”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Förbjud inte internationella adoptioner säger:

    […] jag skrivit tidigare så bör inte staten uppmuntra till internationella adoptioner, vilket den gör i dag genom […]