Havererat producentansvar

Nu får man inte längre slänga värmeljuskoppar i återvinningsbehållare för metall, eftersom de inte ska räknas som förpackningar, se artikel i Ny Teknik.

Återigen får EU:s system med producentansvar absurda och för miljön kontraproduktiva effekter. Det är helt orimligt privatpersoner ska sortera samma material olika beroende på om det klassas som förpackning eller inte. Sorteringen bör endast utgå ifrån vad som är rationellt för återvinning, inte vad det kommer ifrån. Hela systemet behöver göras om.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.