Rädda Ringhals!

Vattenfall meddelar att man planerar stänga två kärknraftsreaktorer i Ringhals i förtid mellan 2018 och 2020 p.g.a. dålig lönsamhet. Enligt Vattenfall så hade stängningen inte varit aktuell om effektskatten på kärnkraft (som nu ska höjas) inte funnits.

Det vore djupt olyckligt om två av Sverige tio kärnkraftsreaktorer stängs i förtid av politiska eller ekonomiska skäl. Det riskerar leda till ökad användning av fossila bränslen inom EU, och kan dessutom öka det säkerhetspolitiskt problematiska beroende av energiimport från Ryssland.

Därför bör effektskatten på kärnkraft avskaffas.

Kommentarer är avstängda.