Diskriminera inte föreningar

Jag är kassör och styreleledamot i en icke-allmännyttig ideell förening som bedriver ekonomisk verksamhet.

En sådan förening beskattas ungefär som ett aktiebolag, vi betalar moms och inkomstsskatt (motsvarande bolagsskatt).

Vi är flera som driver verksamheten tillsammans, och vi har inte som ambition att ta ut någon vinst från verksamheten, det är själva verksamheten som är poängen. Därför tyckte vi att icke-allmännyttig ideell förening var en lämpligare organisationsform än handelsbolag eller aktiebolag. Vissa saker blir enklare, och vi tydliggör verksamheten inte syftar till att generera vinst åt huvudmännen.

För det mesta fungerar det bra att bedriva ekonomisk verksamhet som icke-allmännyttig ideell förening, men det finns vissa brister i regelverken som krånglar till det i onödan. Nu senast blev jag varse att det inte är möjligt att få meddelanden från Skatteverket i elektronisk form, vi kan bara få det som gammaldags papperspost.

Handelsbolag, aktiebolag och enskilda firmor kan få elektronisk post från Skatteverket, men inte ideella föreningar. Skatteverket motiverar detta med att de inte vet vem som är firmatecknare för en ideell förening. Men det borde inte vara svårt att införa möjligheten att registerara detta hos Skatteverket för de ideella föreningar som är registrerade med organisationsnummer (vilket vi är). Här finns potential för förbättring.

Icke-allmännyttiga ideella föreningar bör ses som ett legitimt sätt att bedriva ekonomisk verksamhet på, och det bör inte finnas några omotiverade skillnader jämfört med de vanligare formerna handelsbolag eller aktiebolag. Eller så bör det införas en ny bolagsform för de som i likhet med oss vill bedriva ekonomisk verksamhet utan vinststyfte, typ “ideellt handelsbolag”.

Kommentarer är avstängda.