Beredskap för strömavbrott

Jag läste artikeln Beredda på det värsta i senaste Neo (ej på webben).

Det framgår att konsekvenserna av ett omfattande strömavbrott, säg hela Stockholm, riskerar bli väldigt allvarliga efter bara några timmar. Något sådant omfattande och långvarigt strömavbrott har vi inte haft i Sverige sedan julhelgen 1983, och vi har blivit betydligt mer beroende av el och därigenom sårbara sedan dess.

Det finns tre saker som kan orsaka ett omfattande och långvarigt strömavbrott:

  • naturkatastrofer som t.ex. solstormar
  • tekniska fel eller olyckor
  • sabotage, terrorist- eller krigshandlingar

Jag skulle säga att sannolikheten för att något av detta inträffar inom överskådlig framtid är tillräckligt hög för att ta detta på fullt allvar och se till att samhället har beredskap inför strömavbrott.

Det effektivaste sättet att skapa och verifiera en sådan beredskap torde vara att regelbundet ha avsiktliga strömavbrott. Mest effektivt vore om de var oförberedda, men det vore kanske lite väl brutalt. Låt oss börja med planerade och förberedda strömavbrott.

Jag föreslår att vi stänger av strömmen i hela landet under en timme varje år. För att göra miljörörelsen glad skulle vi kunna göra detta under Earth Hour. (Jag tycker förvisso att Earth Hour är rätt så tramsigt, men på detta sätt kan vi göra det meningsfullt.)

Möjligtvis kan vi göra undantag för viss elintensiv industri där ett avbrott skulle orsaka stora kostnader, men inte kortsiktigt påverka samhället.

Däremot bör sjukhus och andra samhällskritiska inrättningar inte undantas, för då förlorar vi poängen. Alla sjukhus bör ha reservkraft som räcker minst en timme.

Kommentarer är avstängda.