Flyktingmottagning

Flyktingmottagning debatteras flitigt just nu, troligtvis p.g.a. den enorma flyktingkatastrofen i Syrien och starka bilder på barn som drunknat i Medelhavet som nyligen publicerats.

Idag hålls en stor manifestation under parollen Refugees Welcome. Budskapet är att Europa måste ta emot de flyktingar från bl.a. Syrien som behöver akut skydd.

Det är helt rätt. Enligt Fokus (ej gratis att läsa) så har inbördeskriget i Syrien genererat 12 miljoner flyktingar sedan 2011, varav drygt 4 miljoner har lämnat Syrien. Av dessa 4 miljoner har EU-länderna hittils tagit emot 348 540, varav Sverige tagit en tiondel. De flesta har blivit kvar i grannländerna Libanon, Turkiet och Jordanien, många lever i flyktingläger där mat börjar bli en bristvara.

Jag bedömmer att det finns en potential på runt 10 miljoner människor från Syrien som skulle försöka flytta till något EU-land om det var möjligt utan stora risker eller svårigheter.

Robert Egnell skriver på DN Debatt att vi inte bara borde ta bort alla hinder för flyktingar från Syrien, utan också aktivt hjälpa dem hit. Gör vi det så talar vi om minst 10 miljoner människor på några års sikt.

Skulle Sverige ensidigt göra detta så kan vi alltså fördubbla vår befolkning på några år. Sverige är förvisso glesbefolkat och rent geografiskt eller resursmässigt vore det inte några problem att ha 20 miljoner invårare. Men en så kraftig och snabb immigration av människor med en annan kultur riskerar att skapa enorma slitningar i samhället. Kanske omfattande våldsamheter, kanske ett förändrat politiskt klimat som tvingar fram en mindre generös flyktingmottagning än idag.

I synnerhet om man som Egnell skriver “Låt oss dock ta debatterna om integration och arbetsmarknadslagstiftning en annan dag“.

Det är inte rimligt att förespråka en så kraftig immigration utan plan för mer än kortsiktig mottagning och basförsörjning. Det krävs dessutom en plan för integration och inte minst infrastruktur.

Lösningen är att EU som helhet tar detta ansvar. EU är tillräckligt stort för att kunna ta hand om dessa flyktningar, om de sprids ut någorlunda jämt.

Sverige bör ta sin del av ansvaret, och kanske lite till för att vara gott föredömme. Men om vi går för långt i att vara gott föredömme så riskerar vi att andra länder lutar sig tillbaka och tänker att Sverige fixar det åt oss. Alltså måste vi vara tydliga med att vi inte tänker ha hela ansvaret själva, och ställa krav på övriga EU-länder att ta sin del. En viktig del i att vara gott föredömme är dessutom att inte bara ta emot många utan dessutom visa att integrationen av dem fungerar bra.

Efter att Tyskland nu ökat sitt flyktingmottagande så finns det möjligheter att driva igenom gemensamma åtgärder på EU-nivå. Låt oss ta vara på dessa möjligheter. T.ex. så borde transportörsansvaret avskaffas och Dublinförordningen göras om.

Och låt oss ta debatterna om integration, arbetsmarknadslagstiftning och infrastruktur på en gång.

3 kommentarer to “Flyktingmottagning”

  1. Fredman säger:

    Visst kan Sverige rymma 20 miljoner. Vi skulle fortfarande vara ett ganska glesbefolkat land. Men det behövs ju lite resurser för att ordna detta. Till exempel behövs närmare 5 miljoner nya bostäder. Ska vi ta det på 25 årssikt innebär det att vi måste bygga 200 000 lägenheter per år. Det är dubbelt så många bostäder per år som under miljonprogrammet och 2,5 gånger längre period. Många slår sig ner i storstadsregionerna och det vore inte orealistiskt om Stockholmsregionen i så fall växte till 6 miljoner under samma period. Kanske måste vi tredubbla tunnelbanan och fördubbla pendeltågsnätet i så fall. Och så vidare…

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Gränskontroller säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]