Danska medborgarkrav

Danmark höjer kraven för att bli medborgare till att vara självförsörjande längre tid, kunna danska på högre nivå och kunna svara på frågor om dansk historia. Se SVT och SvD.

Som jag skrivit tidigare tycker jag att man bör ställa krav på att kunna landets språk för att få bli medborgare. Normalt sett bör det kravet gälla så väl muntligt som skriftligt, med undantag för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Man kan diskutera på vilken nivå kravet ska ligga. Jag tycker att den grundskolenivå som Danmark nu väljer verkar rimlig och önskar att Sverige följer efter.

Däremot så tycker jag att de nya danska kraven på att kunna landets historia är korkade, i synnerhet då många vuxna infödda danskar inte klarar dem. Jag tycker inte att Sverige bör ha den typen av krav för att få bli medborgare. Möjligtvis bör man ha krav på vissa kunskaper om gällande svenska lagar som är bra att kunna, men inget om historia eller populärkultur.

Det bör krävas att man bott i landet med permanent uppehållstillstånd i minst fem år utan att ha begått några allvarliga brott.

För vuxna i arbetsför ålder (18-65 år) är det rimligt att ställa vissa krav på självförsörjning, men de nya danska kraven framstår som väl hårda. Två års självförsörjning i landet vore mer rimligt.

Kommentarer är avstängda.