Flyktingmottagning vs. julhandel

I torsdags gjorde Metro en stor sak av att “vi lägger mer pengar på julhandeln än på flyktingmottagandet”. Flyktingmottagandet beräknas kosta 60,2 miljarder nästa år, och årets julhandel beräknas omsätta 75 miljarder enligt HIU Research.

Men om man läser Metro dagen innan (sid 8) att så ser man att denna “julhandel” i själva verket är detaljhandelns totala omsättning under december. Den som drar ner “julhandeln” till noll riskerar alltså att svälta ihjäl.

Det är grovt vilseledande att benämna detta “julhandel”. Om vi ska sätta en siffra på julhandeln så är 16 miljarder rimligare, det är den ökade omsättningen i detaljhandeln under december jämfört med andra månader.

Det är också värt att notera att kostnaden för flyktingmottagandet beräknas fördubblas nästa år jämfört med i år, medan julhandeln beräknas öka med 7 procent jämfört med förra året.

Det är anmärkningsvärt att de tillfrågade representanterna för vissa riksdagspartier tycks svälja denna orimliga definition av “julhandel” med hull och hår.

Kanske ett fall för Viralgranskarn?

(Sen så är det högst tveksamt att jämföra privat konsumtion med offentliga kostnader.)

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)