Oroväckande EU-förslag om att censurera radikalisering

Europaparlamentet har nyligen antagit en resolution “Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer”.

Där står det bl.a. följande:

Europaparlamentet påminner om att internetföretagen, de sociala medierna och internetleverantörerna har ett rättsligt ansvar att samarbeta med medlemsstaternas myndigheter genom att skyndsamt – och med full respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, däribland yttrandefriheten – radera olagligt innehåll som bidrar till spridningen av våldbejakande extremism. Parlamentet anser att medlemsstaterna bör överväga rättsliga åtgärder, inklusive straffrättsliga förfaranden, mot internetföretag, sociala medier och internetleverantörer som inte tillmötesgår en administrativ eller rättslig begäran om radering av olagligt innehåll eller terroristpropaganda på de berörda företagens internetplattformar. Företag som vägrar eller avsiktligt underlåter att samarbeta och som därigenom gör det möjligt för olagligt innehåll att spridas, bör betraktas som medansvariga – skyldiga till försummelse eller handlande med berått mod –, och de som gör sig skyldiga till detta bör i sådana fall ställas inför rätta.

Det låter oroväckande. Särskilt när det står olagligt innehåll eller terroristpropaganda. Ska alltså internetföretag, sociala medier och internetleverantörer under straffansvar vara skyldiga att radera terroristpropaganda som inte är olaglig? Då undergrävs yttrandefriheten och rättssäkerheten genom att (över)statliga myndigheter godtyckligt kan bestämma vilket innehåll som ska raderas, utan tydligt lagstöd.

Ord som terroristpropaganda och radikalisering är alldeles för luddiga och hör inte hemma i lagstiftning.

Det är också oroväckande att man nämner internetleverantörer, för det antyder att man vill att dessa ska vara ansvariga för informationen som skickas i deras nätverk. Detta innebär censur av Internet, och vore ett stort hot mot yttrandefriheten, se tidigare inlägg om detta.

Det är mer rimligt att kräva att sociala media och liknande ska radera olagligt innehåll från sina egna webbplatser, så länge det är rättssäkert och tydligt vad som egentligen är olagligt. Men så är det väl redan?

(Internetföretag är ett i sammanhanget mycket luddigt ord.)

Se även vad EurActiv skriver om detta.

Kommentarer är avstängda.