Mäns beteenden är inte bara mäns ansvar

Jesper Fundberg skriver i SvD att Män måste ta mer ansvar för mäns beteenden, och syftar då på våld och sexuella trakasserier mot kvinnor.

Fundberg inleder med att klaga på att debatten (om övergreppen på kvinnor i bl.a. Köln och Stockholm) blottlagt okunskap som ger en snäv bild och förståelse om vad som hänt.

Men sen begår han samma misstag själv. Jag håller i huvudsak med Fundberg, men det saknas något, och (den alltför vanliga) slutsatsen att män måste ta mer ansvar för mäns beteenden är ofullständig.

Det finns en annan mekanism som också ligger bakom våld och sexuella trakasserier från vissa män mot kvinnor. Nämligen att vissa kvinnor uppmuntrar problematiskt beteende hos män genom att inleda relationer och ha sex med dessa män, trots att (eller kanske på grund av?) de uppvisar ett kvinnofientligt beteende. Dessa kvinnor har också ett ansvar.

Jag vill alltså inte placera ansvaret på de kvinnor som själva blir utsatta för övergrepp, det är inte rimligt att klaga på utmanande klädsel eller liknande. I detta avseende håller jag helt med Fundberg att kvinnor inte ska hållas ansvariga. Men de kvinnor som frivilligt inleder relationer och har sex med dessa män bidrar till att upprätthålla problematiska strukturer.

Vidare tar Fundberg upp manligt präglade miljöer: till exempel idrotten, militärväsendet och i vissa högre utbildningar. Men pojkar (liksom flickor) fostras också i kvinnligt dominerade miljöer som förskolan, kanske finns det något som de – huvudsakligen kvinnor – som jobbar där kan göra?

I dagens Sverige formas samhället av män och kvinnor tillsammans, det duger inte att lägga hela ansvaret på män. Det funkar möjligtvis i länder som Saudi-Arabien, och funkade kanske Sverige förr i tiden, men inte i dagens Sverige.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.